lemoo.ir-juytex

عروسک آشپز باشی یکی از عروسک های زیباست که روش بافت آن نیز بسیار آسان می باشد و طرز بافت و شروع آن از قسمت پاهاست  آموزش بافت عروسک آشپزباشی با رنگ دلخواه برای کفش۱۸دانه سراندازید ۱)رج اول رو ببافید ۲)به هر دانه از زیر یکی اصافه کنید ۳۶دانه شود آموزش بافت عروسک آشپزباشی ۳) […]

عروسک آشپز باشی یکی از عروسک های زیباست که روش بافت آن نیز بسیار آسان می باشد و طرز بافت و شروع آن از قسمت پاهاست  آموزش بافت عروسک آشپزباشی با رنگ دلخواه برای کفش۱۸دانه سراندازید ۱)رج اول رو ببافید ۲)به هر دانه از زیر یکی اصافه کنید ۳۶دانه شود آموزش بافت عروسک آشپزباشی ۳) […]

admin ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 889 بار