lemoo-084

برای بافت سارافون زیبایی که تصویر آن را در پایین مشاهده می کنید شما به میل بافتنی شماره چهار و هفت عدد کلاف ۱۰۰ گرمی کاموا نیاز دارید اما اگر کلاف ها ضخیم باشند به تعداد کمتر نیاز دارید و همچنین بافت شما زودتر تمام می شود آموزش بافت ست سارافون و ساق دست زنانه […]

برای بافت سارافون زیبایی که تصویر آن را در پایین مشاهده می کنید شما به میل بافتنی شماره چهار و هفت عدد کلاف ۱۰۰ گرمی کاموا نیاز دارید اما اگر کلاف ها ضخیم باشند به تعداد کمتر نیاز دارید و همچنین بافت شما زودتر تمام می شود آموزش بافت ست سارافون و ساق دست زنانه […]

admin ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 451 بار
lemoo-hy14

بافت سارافون سرخابى به اندازه گشادی پایین سارافون سرمیندازید بعد یکی زیر۵رو میبافید تا اخررج   رجهای پشت کار دونه ها به همون شکلی که دیده میشه ببافید یعنی دونه های زیر به زیر بافته میشه و دونه های رو به رو بافته میشه آموزش بافت سارافون   رج بعد دونه زیر رابه زیرببافید و […]

بافت سارافون سرخابى به اندازه گشادی پایین سارافون سرمیندازید بعد یکی زیر۵رو میبافید تا اخررج   رجهای پشت کار دونه ها به همون شکلی که دیده میشه ببافید یعنی دونه های زیر به زیر بافته میشه و دونه های رو به رو بافته میشه آموزش بافت سارافون   رج بعد دونه زیر رابه زیرببافید و […]

admin ۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 504 بار
baftani-lemoo

وسایل مورد نیاز: ۶ کلاف ۱۰۰ گرمی قلاب بافی قلاب شماره ۳   آموزش سارافون قلاب بافی زنانه طریقه بافت تکه جلو ۴۰ سانتی متر زنجیره بافته و طبق نمونه و نقشه داده شده تا بلندی ۵۰ سانتی متر ببافید . بعد از آن جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت به اندازه […]

وسایل مورد نیاز: ۶ کلاف ۱۰۰ گرمی قلاب بافی قلاب شماره ۳   آموزش سارافون قلاب بافی زنانه طریقه بافت تکه جلو ۴۰ سانتی متر زنجیره بافته و طبق نمونه و نقشه داده شده تا بلندی ۵۰ سانتی متر ببافید . بعد از آن جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت به اندازه […]

admin ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 749 بار