lemoo-1786321

روکش قوری علاوه بر اینکه یک کار تزئینی است و قوری را زیبا تر می کند در حفظ و گرم نگهداشتن چای نیز کمک شایانی می کند بخصوص در اوقاتی که قوری بر روی سماور یا گاز نیست آموزش بافت روکش قوری روش کلی بافت روکش قوری مانند بافت کلاه , به این شکل هست […]

روکش قوری علاوه بر اینکه یک کار تزئینی است و قوری را زیبا تر می کند در حفظ و گرم نگهداشتن چای نیز کمک شایانی می کند بخصوص در اوقاتی که قوری بر روی سماور یا گاز نیست آموزش بافت روکش قوری روش کلی بافت روکش قوری مانند بافت کلاه , به این شکل هست […]

admin ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 847 بار