نحوه خواندن نماز با رسیدن به اواسط نماز جماعت

اینکه هر جایی از نماز برسی و امام جماعت هم درحال خواندن نماز هست و بتونی بهش اقتدا کنی صحیح نمی باشد.

فقط در یک صورت میتوان به امام جماعت اقتدا کرد ، زمانی هست که امام جماعت هنوز به رکوع نرفته .

حال امام جماعت رکعت اول باشد یا دوم یا سوم و یا چهارم. در هر رکعت از نماز که هست فقط زمانی جایز هست که بهش

اقتدا کنیم که به رکوع نرفته.

با یک مثال ساده بهتر توضیح میدم.

فرض کنید که من وارد مسجد میشوم و امام جماعت رکعت دوم نماز هست . من اقتدا میکنم .

نکته : قنوت مستحب است میتوانم من با اینکه رکعت اول هستم و امام رکعت دوم هست قنوت بگیرم .

همچنین میتوانم بعد از قنوت امام جماعت اقامه کنم در صورتی که مطمئن باشم که امام جماعت تا وقتی که من به رکوع میروم و مشغول

به گفتن ذکر میشوم از رکوع بلند نمیشود. اگر من در حین رفتن به رکوع امام جماعت هم بلند شود این اقتدا باطل است.

نماز رو ادامه میدم . میرسم به تشهد. من رکعت اول هستم امام جماعت رکعت دوم . نیم خیز می نشینم امام تشهد میگوید من سکوت

میکنم بعد که امام رکعت سوم من رکعت دوم هستم امام جماعت تسبیحات اربعه می گوید من شروع به خواندن حمد و سوره میکنم .

اگر حمد تمام شد و امام به رکوع رفت میتوانم سوره را نخوانم و رکوع بروم اگر هم وقت داشتم سوره را میخوانم.

در صورت تمایل میتوانم قنوت که یکی از مستحبات نماز هست انجام دهم.

اگر نماز سه رکعتی بود و امام جماعت خواست سلام دهد من تشهد می گویم بعد نیم خیز مینشینم تا نماز امام تمام شود . وقتی امام

نماز را تمام کرد بنده بلند میشوم و رکعت سوم خود را میخوانم .

حال اگر نماز چهار رکعتی بود من وقتی که امام رکعت سوم هست رکعت دوم هستم می نشینم تشهد میگویم بعد بلند میشوم .

تسبیحات اربعه میگویم. وقتی امام هم رکعت چهارم بود خواست سلام دهد من وقتی از سجده بلند می شوم نیم خیز می نشینم

که نماز امام تمام شود و بعدش نماز خودم را تمام می کنم .


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-0421 images
admin ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 103 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)