آموزش دوخت رومبلی + نکاتی درباره خرید پارچه رومبلی

اموزش دوخت رومبلی + نکاتی درباره خرید پارچه رومبلی
۱- ارتفاع پشت
۲- عرض پشت
۳- ارتفاع دسته ها تا سطح زمین
۴- عرض مبل
index
۵- ارتفاع قسمت تکیه گاه از بالا تا سطح روی تشک (با احتساب قطر تکیه گاه)
۶- طول پشتی (تکیه گاه) تا محلی که به سطح پشت مبل متصل می شود
۷- فاصله انتهای تشک تا سطح زمین
۸- طول مبل از قسمت جلو در فاصله میان دسته ها
۹- ارتفاع دسته ها از سطح روی آنها تا سطح تشک کف
۱۰- طول دسته ها از پشت تا جلو
۱۱- ارتفاع دامن پایین مبل
۱۲- طول دامن پایین مبل
 koll1187
نکته: در طریقه اندازه گیری یاد شده، تشکچه های کف به صورت جداگانه در پیراهن مبل قرار نمی گیرند و پیراهن به صورت قالبی روی تشکچه ها و بقیه قسمت ها را می پوشاند ولی اگر بخواهید برای تشکچه ها پوششی جداگانه در نظربگیرید در هنگام اندازه گیری، تشکچه ها را برداشته و قطر تشکچه ها را به موارد ۷ و ۹ اضافه کنید.
در ضمن اندازه های کف مبل بدون تشک، دیواره های تشکچه ها و سطح زیرین آنها نیز مورد نیاز است. در برخی از مدل ها قسمت رویه و نمای دسته ها را به صورت جداگانه بریده و به دیواره های دسته می دوزند که در این صورت باید قطر دسته ها جدا اندازه گیری شود.
پس از آنکه کلیه ابعاد اندازه گیری شد و مدل مورد نظر را انتخاب کردید، با توجه به اندازه ها و مدل، میزان قطعات لازم از پارچه در مدل، مستطیلی به عنوان نماد پارچه بر روی کاغذ کشیده و آن را تقسیم بندی کنید. (عرض اغلب پارچه های مناسب پیراهن مبل ۱۵۰ سانتی متر و یا ۳ متر است.) حال به این صورت میزان پارچه مورد نیاز خود را محاسبه کنید. پس از تهیه پارچه، شما به دو طریق می توانید برش را انجام دهید:
روش اول: ابتدا از قسمت پشت مبل شروع کرده و پارچه را از گوشه آن قرار داده و با سوزن به مبل وصل کنید. سپس در انتهای آن قسمت، با احتساب مقداری جای دوخت با مداد علامت گذاری کنید.
پس از پایان یک قسمت سوزن ها را برداشته و بخش دیگری از مبل را به همین طریقه علامت گذاری کنید.
نحوه اندازه گیری و علامت گذاری باید مطابق به مدل انتخابی پیراهن باشد. پس از آنکه الگوی تمامی قسمت ها بر روی پارچه با مداد علامت گذاری و طراحی شد، ابتدا الگوی موجود را با اندازه های قبلی چک کرده، سپس برش را آغاز کنید.
روش دوم: طریقه دوم کاری راحت تر و مطمئن تر است. در این روش از کاغذ الگوی نازک استفاده کنید. کاغذ الگو را بر روی قسمت های مختلف مبل قرار داده و علامت گذاری کنید. برای آنکه کاغذ به خوبی پارچه انعطاف پذیر نیست، هر قسمت را پس از علامت گذاری و کشیدن طرح الگو و همچنین چک نهایی با جدول اندازه گیری، بریده و کنار بگذارید.
پس از آنکه تمامی الگوها آماده شد، آنها را بر روی پارچه انداخته و با در نظر گرفتن جای دوخت حدود ۲٫۵ سانتی متر در محلهایی که نیاز به قیطان دوزی است و یک سانتی متر در درزهای معمولی، برش را انجام دهید.
در این روش، شما می توانید پیش از خرید پارچه، الگوها را در آورده و از جمع اندازه الگوها پارچه مورد نیاز را تهیه کنید به این صورت دیگر نیازی به رسم مستطیل فرضی نیز نخواهد بود.
نکات مهم:
اگر پارچه شما دارای طرح و نقشه خاصی است، در محل درزها و نحوه برش ها، هماهنگ کردن طرح ها و نقشه ها را در قطعات نزدیک به هم در نظر داشته باشید.
برای اطمینان بیشتر در کسب نتیجه ای مطلوب می توانید ابتدا درزها را با سوزن و یا کوک به هم متصل کرده و بر روی مبل پرو کنید. سپس چرخ ماشینی را انجام دهید.
بمنظور آنکه پیراهن راحت تر بر بدنه مبل قرار گرفته و بیرون آید، شما می توانید یکی از درزهای اصلی کناری را با احتساب میزان بیشتری پارچه نسبت به جای دوخت های دیگر، به دوختن زیپ و یا چسب های پارچه ای اختصاص دهید.

ادامه مطلب کاور مبل

مدل شماره ۳ : مدل ستاره

طرز تهیه الگو : ۱٫ الگوی شماره ۱ : برای این الگو طول و عرض نشیمنگاه را اندازه گیری می کنیم که طول آن برابر با فاصله دو دسته و عرض آن برابر با فاصله تکیه گاه تا زمین می باشد که مستطیلی با ابعاد  ۹۰×۸۵ سانتی متر رسم می کنیم. از دو گوشه انتهای نشیمنگاه ۵ سانتی متر به داخل آمده و گوشه ها را گرد می کنیم. الگو:

2126kol

۲٫ الگوی شماره ۲ : الگو برای قسمت تکیه گاه می باشد که طول و عرض تکیه گاه را اندازه گیری می کنیم و مستطیلی با ابعاد ۱۳۰×۶۰ سانتی متر رسم می کنیم. با توجه به بالای مبل بالای الگویمان را هلال یا صاف یا مدل مورد نظر رسم می کنیم. اگر تکیه گاه در پشت دسته ها قرار داشت از پایین الگو به اندازه پشت دو دسته از دو طرف مستطیلی پاک می کنیم. الگو:

kol397

۳٫ الگوی شماره ۳: این الگو برای قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده که طول و ارتفاع پشت مبل را اندازه گیری می کنیم و مستطیلی با ابعاد ۹۵×۱۳۰ سانتی متر رسم می کنیم و با توجه به مدل بالای مبل، بالای الگویمان را هلال یا صاف یا مدل مورد نظر رسم می کنیم. الگو:

kol487

۴٫ الگوی شماره ۴ : الگوی دسته ی مبل می باشد که طول و عرض آن را باید اندازه گیری کنیم. برای طول از جلوی مبل تا قسمت تکیه گاه را اندازه گیری و برای عرض آن از قسمت نشیمنگاه تا زمین در قسمت پهلوی مبل اندازه گیری می نماییم که این اندازه برای مبل ما مستطیلی با ابعاد ۹۰×۵۰ سانتی متر می باشد. الگو:

kolll79

۵٫ الگوی شماره ۵: الگوی جلوی دسته ی مبل است. طول آن برابر با ۲۰ سانتی متر است و برای چین دادن، آن را دو برابر می کنیم و برای ارتفاع آن از سر دسته ی مبل تا زمین که ۵۵ سانتی متر در نظر می گیریم و بالای ان را با توجه به مدل بالای دسته ی مبل هلال می کنیم. الگو:

kollll673

طرز دوخت: برای این طرح، از الگوی شماره ۱ و ۲ و ۳ یک عدد نیاز داریم و از الگوی شماره ی ۴ و ۵ دو عدد بصورت قرینه نیاز داریم. بعد از درآوردن الگو و قرار دادن روی پارچه برای همه ی درزها ۲ سانتی متر برای دوخت جا بگذارید. ۱٫ ابتدا الگوی ۱ و ۲ را برش زده و طول نشیمنگاه را به طول تکیه گاه می دوزیم. ۲٫ از الگوی ۴ دو مرتبه به صورت قرینه برش زده و به قسمت عرض نشیمنگاه در دو طرف رو مبلی می دوزیم. ۳٫ الگوی پشت را برش می زنیم و به پشت رو مبلی می دوزیم. ۴٫ از الگوی شماره ی ۵ دو بار به صورت قرینه برش می زنیم و جلوی دسته ی مبل بین دو درز الگوی شماره ی ۱و ۴ می دوزیم. ۵٫ تمام پایین روکش را نیز لب دوزی می کنیم. ۶٫ بعد از انداختن رویه ی مبل جلوی دسته یمبل را با کمک پاپیون می بندیم که با بستن پاپیون جلوی دسته ی مبل چین می خورد. به دو روش می توانیم از پاپیون استفاده کنیم : روش اول: چهار مستطیل با ابعاد ۷×۶۰ سانتی متر روی پارچه برش زده و دو به دو از پشت پارچه دور تا دور آن را می دوزیم سپس پارچه را به رو می کنیم و بین دو درز الگوی ۴ و ۵ قرار داده و بعد از انداختن روی مبل به صورت پاپیون گره می زنیم. روش دوم: از پاپیون آماده استفاده می کنیم و با کمک دکمه و بندینک در پشت پاپیون به جلوی دسته ی مبل نصب می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که طول پاپیون باید برابر با طول جلوی دسته ی مبل باشد.

زمانی که از رویه مبلمان خسته شده‌اید یا احساس می‌کنید دیگر چندان با چیدمان فعلی منزل هماهنگی ندارند، اما آنقدر هم کهنه و فرسوده نشده‌اند که نیاز به تعویض داشته باشند.

خانواده پرجمعیت و پر رفت‌وآمدی هستید و رویه مبلمان شما زودبه‌زود کثیف می‌شود و نیاز به شست‌وشو پیدا می‌کند.

رویه مبلمان، رنگی روشن دارد و تمیز نگه‌داشتن آن کاری بس دشوار است.کار آیی رویه مبلمان
یا اینکه علاقه‌مند هستید تا دست‌کم سالی دوبار (اول بهار و اول پاییز) دکوراسیون خود را تغییر دهید.

یک اختلاف آزاردهنده بین دو بخش از دکوراسیون شما هست. به‌عنوان مثال: فضایی را تصور کنید که مبلمانی تمام پارچه و مدرن دارد در صورتی‌که صندلی‌های غذاخوری در فضایی مشرف، از نوع چوبی کلاسیک است.

در چنین شرایطی تهیه لباسی برای مبلمان یا در واقع روکش اضافه می‌تواند به شما کمک شایانی کند. اما باید توجه داشته باشید که فضا با این رویه جدید، چهره‌ای نو به خود بگیرد تا برای شما و تمامی افراد خانواده جذاب باشد.

نکات مورد توجه در انتخاب لباس مبل

از انتخاب پارچه‌های ارزان قیمت و با‌ کیفیت پایین که پس از چند‌بار شست‌وشو رنگ و فرم خود را از دست می‌دهند بپرهیزید و این تصور را که لباس مبل صرفا پوششی جهت محافظت از رویه اصلی است کنار بگذارید.

توجه داشته باشید که رنگ، موثرترین عنصر در هر دکوراسیونی است، پس رنگی را که برای روکش مبلمان انتخاب می‌کنید باید با رنگ دیگر مبلمان، فرش، پرده و دیوارها هماهنگی داشته باشد.

اگر مبلمان تمام پارچه است و قسمت نشیمن و پشتی آنها جدا می‌شود، بهتر آن است تا این قسمت‌ها را جداگانه روکش کنید. این‌کار سبب می‌شود تا ضمن زیباترشدن مبلمان، شست‌وشوی روکش‌ها هم راحت‌تر انجام شود

در چنین شرایطی بهتر است پارچه‌ای ساده انتخاب کنید، چرا که طرح و نقش زیاد سبب شلوغی، آشفتگی و نهایتا کوچک نشان دادن فضا می‌شود.

خصوصا اینکه ما ایرانیان به واسطه فرش‌های زیبای ایرانی به‌اندازه کافی طرح و نقش در فضا داریم! اما قراردادن چند کوسن طرح‌دار به زیباتر شدن فضا کمک می‌کند.

اگر سبک مبلمان کلاسیک است و پشتی و نشیمن آن با پارچه پوشیده شده (معمولا مبلمان کلاسیک فرانسوی به این شکل هستند)، بهتر است روکشی کامل برای آن تهیه کنید و برای هماهنگی بیشتر (از نظر سبکی) با میزپذیرایی و میزهای عسلی، بهتر است از رنگ‌هایی مانند قرمز، زرشکی، انواع سبز و خاکی که در این سبک بیشتر به‌کار می‌رود استفاده کنید.

(این رنگ‌ها را هنگام انتخاب رویه اصلی در نظر داشته باشید).

البته در میان این رنگ‌های پیشنهادی، می‌توان گفت رنگ خاکی چون خنثی است، با هر رنگی هماهنگ می‌شود. پس اگر منزل شما رنگی دارد که با هیچ یک از رنگ‌های فوق هماهنگ نیست، می‌توانید از رنگ خاکی استفاده کنید.

اگر سبک مبلمان شما از نوع کلاسیک است اما تنها نشیمن آن با پارچه پوشیده شده (برخی از مدل‌های انگلیسی به این شکل هستند) می‌توانید به دو شکل عمل کنید:

۱- می‌توانید به‌صورتی که گفته شد و برای محافظت از فریم چوبی، لباسی برای همه مبل تهیه کنید.

۲- می‌توانید تنها برای قسمت نشیمن، لباس بدوزید به‌طوری که قسمت‌های چوبی آن آشکار باشد. در این حالت محافظت از فریم صورت نمی‌گیرد اما مبلمان در فضا زیباتر به نظر می‌رسد.
لباس‌های آماده برای مبلمان

امروزه لباس‌های آماده در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف در بازار موجود است. اما به شرطی می‌توان از آنها استفاده کرد که کاملا در فرم و شکل مبلمان شما باشند.

در غیر‌این‌صورت از افراد حرفه‌ای در امر دوخت‌ و دوز لباس مبل کمک بگیرید چرا که دوخت بد این لباس‌ها موجب نازیبا شدن مبل و در نهایت نازیبا شدن فضا می‌شود.

اگر قصد تغییر روکش مبل خود را دارید پس باید روش صحیح اندازه گیری مبل ها را بدانید در این مطلب تصویری شما با روش صحیح اندازه گیری مبل آشنا می شوید.


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir_syd lemoo.ir-manto دوخت-و-الگو--
admin ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 485 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)