آموزش ساخت گل کریستالی آفتابگردان

وسایل لازم: ) کریستال برگ آفتابگردان نارنجی و کریستال گندمی کوچک قهوه ای رنگ

) نوار گاترین سبز

) کاسبرگ مناسب اندازه گل و چسب گرم

lemoo-19125

آموزش ساخت گل کریستالی آفتابگردان

روش ساخت:

۱- برای ساخت گل آفتابگردان کریستالها را یکی یکی وارد سیم کرده و می بافیم ، حدود ۵۰ سانتیمتر از سیم را کنار می گیریم و طبق شکل ۲ و ۳ دوباره از همان کریستال عبور داده محکم می کشیم و دو تا سیم را به هم می پیچانیم تا یک پایه ۵/۰ سانتی ایجاد شود (شکل ۴)

lemoo-8538

lemoo-4624572

)۲- حالا کریستال دوم را وارد سیم می کنیم و با فاصله ۲ سانتیمتر از کریستال اول دوباره سیم را از آن رد کرده و محکم می کشیم و دوباره دوتا سیم را به هم پیچیده و ۵/۰ سانت پایه می دهیم(شکل۵ و ۶)

lemoo-327197

۳- دو حلقه لازم داریم  یکی با ۱۲ تا کریستال و دومی با ۱۶ تا کریستال . کریستال اول و کریستال آخر هر حلقه را طوری به هم می پیچیم(شکل ۱۲) که بین کریستالهای اول و آخر ۱ سانت فاصله باشد.(شکل ۱۳ و ۱۴)

lemoo-234584

۴-  حلقه ۱۲ تایی را داخل حلقه ۱۶ تایی قرار داده و بایک سیم دیگر سه بار دور آنها در سه جهت مختلف پیچیده نه محکم می کشیم که شکل دایره آن بهم بخورد و نه آنقدر شل باشد که بعد از پیچیدن از روی هم بلغزند.(شکل ۱۵ و ۱۶)

lemoo-4598

۵- کریستالهای گندمی را به روش گل سنبل می پیچیم تعداد کریستالها متغیر است و بستگی به این دارد که بتواند وسط گل آفتابگردان را پر کند ، اگر گندمیها کوچک باشد تعداد بیشتری می پیچیم و اگر درشت باشد تعداد کمتری می پیچیم( شکل ۸ )

گندمیهای پیچیده شده را لوله می کنیم مثل شکل ۱۷ و ۱۸  بعد وسط گل قرار می دهیم و دوباره با یک سیم دیگر سه بار در سه جهت متفاوت دور گل دور می زنیم و محکم به گل آنرا متصل می کنیم.(شکل ۱۹)

lemoo-125

۶- پشت گل با چسب گرم، کاسبرگ و سیم مسوار را  وصل می کنیم( سیم مسوار که به عنوان ساقه استفاده می شود باید از کاسبرگ رد شود اگر سوراخ کاسبرگ کوچک بود آنرا با قیچی به اندزه ای بزرگ می کنیم که سیم مسوار از آن عبور کند)

بعد گل را با نوار گاترین سبز و برگهایی که آماده کرده ایم  تزیین می کنیم .


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-glsazi lemoo-698920 lemoo.ir_cactus_pincushion
admin ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,007 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)