آموزش ساخت کیسه فانتزی پول و جواهرات

لوازم مورد نیاز برای کیسه جواهر چرم

  • چرم در رنگ دلخواه
  • روبان
  • دستگاه پانچ و حلقه زن
  • کاسه حدودا ۲۰ سانتی
  • قیچی و خودکار
  • %da%a9-%d8%b3%d9%87-%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-5
  • وسایل لازم به روایت تصویر :
  • %d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-540x360
  • %da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88

%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ae-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-540x653

%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8

%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-540x543

%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-540x809


پیشنهاد می کنیم ... LEMOO.IR-8q lemoo-1634 lemoo-0116
admin ۲۹ / ۰۶ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 559 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)