آموزش رایگان احوال پرسی و خداحافظی غیررسمی انگلیسی Dialogue 2: Informal Greetings and Farewells

احوال پرسی و خداحافظی در انگلیسی دارای عبارت های رسمی و غیر رسمی بسیاری است و فراگیری آن ها برای زبان آموزان و نوآموزان ضروری تلقی می گردد. در این پست تلاش نموده ایم عبارات و اصطلاحات رایج و غیر رسمی سلام احوال پرسی و خداحافظی به انگلیسی را برای علاقه مندان همراه با توضیح ارائه دهیم. نوآموزان پس از مطالعه این درس می توانند سلام احوال پرسی به انگلیسی امریکن را فرا بگیرند و در مکالمات خود در کلاس درس و یا با دوستان خود به کار ببرند.

Dialogue 2: Informal Greetings and Farewells

JANE: Hi, Helen! How’s it going?
HELEN: Fine, thanksand you?
JANE: Just fine. Where are you off to?
HELEN: To the library. I’ve got a history exam next week and need to start studying. Ugh.
JANE: Oh, no. Well, I’ll see you later then. Good luck!
HELEN: Thanks. See you later.

مکالمه ۲: سلام احوال پرسی و خداحافظی غیر رسمی

 • جین: سلام، هلن! خوش می گذره؟
 • هلن: خوبم، مرسی- تو چطوری؟
 • جین: منم خوبم. کجا می رفتی؟
 • هلن: کتابخونه. هفته دیگه امتحان تاریخ دارم و باید شروع کنم به خوندن. آخ.
 • جین: اوه، نه. خب پس بعد از امتحانت می بینمت. موفق باشی!
 • هلن: مرسی. می بینمت.

نکات آموزشی

 • Hi” یک واژه غیر رسمی برای گفتن سلام است و در آمریکا و کانادا به جای Hello به کار می رود. توجه داشته باشید که برای نشان دادن خوشحالی از دیدن شخص مقابل باید در هنگام ادای Hi حرف *i* به صورت کشیده ادا شود.
 •  *?How’s it going* یک عبارت غیر رسمی برای گفتن  عبارت *حالت چطور است* می باشد و در فارسی معادل *خوش میگذره* است.
 • *Fine, thanks—and you?” توجه داشته باشید که در هنگام ادای *and you* لحن و تن صدا باید افزایش یابد. این کشیدن صدا و واژه در جمله دیالوگ نشان دهنده علاقه هلن به گفته های جین می باشد.
 • *Where are you off to?* یک عبارت غیر رسمی معادل “Where are you going?” به معنی کجا می روی؟ توجه داشته باشید که این سوال یک سوال اطلاعاتی می باشد و دارای پاسخ بله و خیر نیست. به همین دلیل در هنگام ادای این عبارت در انتهای سوال باید تن و لحن صدا کاهش یابد.
 • *To the library*توجه داشته باشید که در مکالمه حاضر هلن عبارت “I’m going” (من می روم) را به دلیل کاربرد عبارت “Where are you off to?” به معنای (کجا می رفتی) و واضح بودن اطلاعات سوال به کار نمی برد.
 • *Oh, no* یک عبارت رایج و غیر رسمی معادل عبارت های “I sympathize with you” (من درکت میکنم) و “I understand you are not happy” (درک می کنم که خوشحال نیستی) برای ابراز همدری  ودرک گفته های شخص مقابل می باشد.
 • *See you later* (بعدا می بینمت) یکی از روش های معمول و غیر رسمی برای خداحافظی در بین انگلیسی زبانان است.

پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-7995-b images ghomshei-lemoo.ir
admin ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۶ بدون دیدگاه مشاهده : 238 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)