آموزش دوخت پیراهن مردانه

اندازه های اولیه پیراهن مردانه :
اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ
دوخت پیراهن مردانه
اندازه های فرعی :
 
 پيراهن مردانه,اموزش دوخت پيراهن مردانه,الگوي دوخت پيراهن مردانه
الگوی پیراهن مردانه :
گونیا کیند خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه ۲ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه ۳ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه ۴ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه ۵ می­شود . نقاط ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ را به طرف چپ گونیا می­کنیم .
نقطه ۲ را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه ۶ می­شود . نقطه ۶ را تا پایین لباس گونیا می­کنیم .
از نقطه ۶ را به اندازه ۲/۱گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه ۷ می­شود . نقطه ۷ را به طرف بالا گونیا می­کنیم .
از نقطه ۷ به اندازه ۴/۱بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه ۸ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن به طرف چپ رفته نقطه ۹ می­شود .
از نقطه ۹ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۱۰ می­شود . نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقطه ۱ وصل می­کنیم .
نقطه ۱۱ را روی الگو مشخص می­کنیم . از نقطه ۱۱ ، ۲ سانت پایین آمده نقطه ۱۲ می­شود .
نقطه ۱۰ را با خط کش به نقطه ۱۲ وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد می­دهیم .
از نقطه ۸ ، ۱٫۵-۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۳ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه ۶/۱ دور گردن + ۰-۰٫۵ سانت ( ۰ برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + ۰٫۵ سانت برای حالتهای      اسپرت +۰٫۵ سانت) پایین آمده نقطه ۱۴ می­شود .
نقطه ۱ را با خط چین به نقطه ۸ وصل کرده روی این خط اندازه ۶/۱ دور گردن را اندازه زده ، نقطه ۱۵ می­شود .
نقطه ۱۰ را طبق نقشه به نقاط ۱۴ و ۱۵ وصل می­کنیم . طوق گردن جلو رسم می­شود .
از نقطه ۱۲ ، ۲ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۶ می­شود .
از نقطه ۶ ، ۵-۳ سانت پایین آمده نقطه ۱۷ می­شود .
نقطه ۱۶ را طبق نقشه به نقاط ۱۳ و ۱۷ وصل می­کنیم ، حلقه آستین لباس رسم می­شود .
نقطه ۱۷ را به مرکزیت نقطه ۱۳ به طرف راست پرگاری می­کنیم .
از نقطه ۱۷ روی خط پرگاری ۳-۲ سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه ۱۸ می­شود . نقطه ۱۸ را طبق نقشه به هلال ۱۷-۱۳ وصل می­کنیم .
از نقطه ۱۰ روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه ۱۹ می­شود .
نقطه ۱۹ را به اندازه ۲/۱ دور مچ + ۳ سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه ۲۰ می­شود .
نقطه ۲۰ را با خط صاف به نقطه ۱۸ وصل می­کنیم .
فاصله بین نقاط ۱ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱ : الگوی پشت
فاصله بین نقاط ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۵ ، ۱۴ : الگوی جلو
فاصله بین نقاط ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۶ الگوی آستین می­باشد که از خط ۱۹-۱۶ روی دولا بسته پارچه گذاشته می­شود .
تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :
تغییرات الگوی جلو :
از خط وسط جلو برای جادکمه ۲ سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .
برای سجاف ۴-۲ سانت از بعد از جادکمه خارج می­شویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می ­کنیم . برای برش سرشانه از نقاط ۱و۲ در دو سر سرشانه هر کدام ۶-۴ سانت پایین آمده نقاط ۳ و ۴ می­شود .
نقاط ۳و۴ را با خط صاف به یکدیگر وصل می­کنیم .
محل جیب در الگوی جلو همیشه ۲ سانت بالای خط سینه می­باشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو می­باشد . معمولی­ترین اندازه جیب ۱۳*۱۲ سانت می­باشد . (۳-۲ سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)
در یقه گرد وقتی سجاف سرخود می­زنیم برای رسم سجاف ۴-۲ سانت خارج می­شویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا می­کنیم  سپس طوق گردن را قیچی می­کنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم می­آورد .

تغییرات الگوی پشت :
از نقطه ۵ در سرشانه ، ۱۰-۸ سانت پایین آمده نقطه ۶ می­شود . نقطه ۶ را به خط وسط پشت گونیا می­کنیم .
در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه ۷ ، ۲ سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می­دهیم .

اجرا :
سرشانه­های جلو و پشت را به شکلی که حلقه­ها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای ۴-۳ و ۷-۶ را قیچی می­کنیم . قسمت بالای الگو یک تکه می­شود .

برش :
دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده می­شود .
الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده می­شود .

تغییرات الگوی آستین :
همیشه ۳/۲ پهنای مچ از قد آستین کم می­شود .
برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط ۹-۸ ) نقطه ۱۰ می­شود .
از نقطه ۱۰ خطی به ارتفاع ۱۲-۱۰ سانت و موازی خط آستین رسم می­کنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی می­شود .
میزان پارچه : افراد لاغر : ۱٫۵ متر عرض ۱۵۰
افراد چاق : ۱٫۷ متر عرض ۱۵۰
دوخت پیراهن مردانه (2)

نکات دوخت پیراهن مردانه :
۱-       هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن می­کنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمی­آوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم .
یقه را دولا می­کنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت می­کنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید می­دوزیم.
۲-       برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی می­کنیم . ۷-۶ سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم می­دهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.
۳-       قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور می­کنیم .
۴-       حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور می­شود .
۵-       پهلو و درز آستین هم با هم اور می­شود .

نکته :
اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه می­زنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی می­باشد که از این اندازه دور سینه را بدست می­آوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه می­زنیم منهای ۴ سانت (جادکمه) و ۲-۱ سانت دیگر می­کنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

دوخت پیراهن مردانه (3)مراحل دوخت پیراهن مردانه :
۱-       به قسمت سجاف لایی زده می­شود .
۲-       جیب روی محل مشخص شده دوخته می­شود .
۳-       بلیطی آستین دوخته می­شود .
۴-       ۱۰ سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل می­شود .
۵-       تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل می­شود و اتو می­شود .
۶-       حلقه آستین به لباس دوخته می­شود .
۷-       در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته می­شود .
۸-       لباس پرو شده و ۲/۱ یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده می­شود .
۹-       یقه کشیده شده و برش زده می­شود ، لایی چسبانده می­شود و به لباس وصل می­شود . اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با ۲ میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته می­شود.
۱۰-    دوخت قسمت پایین پیراهن .

یقه مردانه پایه جدا :
برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده می­شود .
گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه ۲ می­شود .
نقطه ۲ را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه ۲ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۳ می­شود . نقطه ۳ را طبق نقشه به وسط خط ۲-۱ وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ ۲ سانت امتداد می­دهیم نقطه ۴ می­شود .
سپس از نقطه ۳ ، ۳ سانت بالا رفته ، نقطه ۵ می­شود . نقطه ۵ را طبق نقشه به نقطه ۴ وصل می­کنیم .
از نقطه ۱ ، ۳ سانت بالا رفته نقطه ۶ می­شود . نقطه ۶ را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه ۵ وصل می­کنیم . پایه یقه مردانه طراحی می­شود .

دوخت پیراهن مردانه (4)
جهت کنترل ، فاصله بین ۴-۱ باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد .
قسمت بالای یقه مردانه :
از نقطه ۵ ، ۱ سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه ۷ می­شود . از نقطه ۶ ، ۵-۳ سانت ( برای مردانه ۴-۳ سانت کافی است ) بالا رفته نقطه ۸ می­شود .
نقطه ۸ را ابتدا ۲-۱ سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه ۷ وصل می­کنیم .
از نقطه ۵ برای پیراهن مردانه ۶ سانت و برای پیراهن زنانه ۱۰ سانت بالا رفته نقطه ۹ می­شود .
از نقطه ۹ ، ۳ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۰ می­شود . نقطه ۱۰ را با خط صاف به نقطه ۷ وصل می­کنیم .
از نقطه ۸ ، ۵-۴ سانت بالا رفته نقطه ۱۱ می­شود . نقطه ۱۱ را ابتدا ۳-۲ سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه ۱۰ وصل می­کنیم .
فاصله بین نقاط ۱ ، ۶ ، ۷ ، ۴ ، ۳ ، ۱ الگوی پایه یقه می­باشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط ۶-۱ درآورده می­شود و فاصله بین نقاط ۸ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۷ ، ۸ الگوی برگرد یقه می­باشد که از خط ۱۱-۸  دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده می­شود .
در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمی­چسبانیم و لایی یقه با ۲ میلی متر جای دوخت بریده می­شود .
در صورتیکه از لایی  چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می­چسبانیم .


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-lll images %da%a9%d9%88%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af-540x386
admin ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 461 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)