آموزش دوخت دامن

ابتدا الگوی اولیه دامن را رسم میکنیم

در الگوی پشت در پای دامن ۱ سانت خارج شده و از این نقطه به خط کمر صفر میکنیم

images

از خط پهلوی جلو و پشت در پای دامن از هر طرف ۲ تا ۳ سانت خارج شده و به خط باسن صفر میکنیم

می توان زیپ دامن را در پهلو یا وسط پشت قرار داد

این نوع دامن را میتوان با آستری دوخت

دامن تنگ1

** جهت دوخت آستری، الگو را روی پارچه ی آستری قرار داده و همانند دامن ، پارچه آستری را برش زده و میدوزیم و ساسون ها را هم به همان شکل میدوزیم

حدود ۵-۶ سانت آستری باید کوتاه تر باشد و هنگام دوخت ، دو روی چپه ی پارچه رو به روی هم قرار میگیرد تا درزهای پارچه و آستری دیده نشوند و بعد از کوک زدن آنها به هم ، کمر را میدوزیم

دامن تنگ 2

از درز پشت دامن حدود ۳۰ سانت برای چاک باز میکنیم .در زیر دامنی هم همینطور

در زیر دامنی باید از پایین دامن به سمت نوک محل دوخت چاک حدود ۳ تا ۴ سانت جدا کرده به صورت اریب و همان خط را قیچی میزنیم

 ***توجه:

CB = Center Back = وسط پشت

CF = Center Fold = وسط جلو

News-58


پیشنهاد می کنیم ... %da%a9%d9%81%d8%b4-%da%86%d8%b1%d9%85 photo_2016-04-12_14-27-32-3 lemoo.ire08a
admin ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 81 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)