آموزش دوخت بلوز

برش يقه :

ابتدا دور تا دور يقه
پشت و جلو را اندازه ميزنيم حدود ۴۸ سانت ميشود بعد جواب بدست امده را تقسيم بر ۲
ميكنيم (۲۴) بعد يك مستطيل به عرض نصف دور كل يقه جلو و پشت ( ۲۴) و طول ۱۰ سانت
رسم ميكنيم

15-lemoo

آموزش دوخت بلوز

بعد مطابق شكل از يك طرف ۱۲ سانت داخل و ۲ سانت پايين ميرويم و به هم
وصل ميكنيم و از انتهاي ان به گوشه قسمت پايين وصل ميكنيم ( مطابق شكل) بعد الگو را روي پارچه ۴
لا قرار ميدهيم و دور تا دور آن را به اضافه ۱ سانت جا دوخت برش
ميزنيم .۲ تا از اينها را لايي ميدهيم و ۲ تا را بدون لايي نگه ميداريم .

lemoo.ir-15

البته شما
ميتوانيد ابتداپارچه
را لايي داده و از اين الگو ۲ تا برش بزنيد و بعد ۲ تا ديگر را روي
پارچه بدون لايي برش بزنيد .

بعد يك
قسمت لايي دار را به يك قسمت بدون لايي از سمتي كه با رنگ صورتي نشان
داده شده بهم ميدوزيم و بعد از اين كار قسمت پشت
يقه ها را بهم وصل ميكنيم . يقه اماده است

lemoo-16

الگوی دوخت بلوز


پیشنهاد می کنیم ... m_5 hou18267 lemoo.ir-dfload1
admin ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 498 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)