آموزش بافت کلاه شال مدل آجری

کلاه شال مدل آجری کلاه شالی شیک با طرح بسیار شیک است که تصویر آن در ادامه آمده و آموزشی که در پایین ارائه شده است ویژه سایز یک الی دو سال است که شما می توانید سایز آن را مطابق سایز مورد نظر خود تغییر دهید
lemoo-57914273

آموزش بافت کلاه شال مدل آجری

ملزومات آموزش بافت کلاه شال:
کلاف اصلی ۵۰گرم, ۳ رنگ کلاف به دلخواه از هر کدام ۲۵ گرم (دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۱۰ سانت گفته شده)
۶۹ دانه سر انداخته, ۳سانت کشباف ۱زیر+۱رو ببافید.

رج اول:دانه ها از زیر

رج دوم:۸ دانه از رو +(۱ژته+۱رو+۱ژته+۸دانه رو)+۶ دانه رو

رج سوم:رنگ کلاف را عوض کنید. دانه ها را از زیرببافید به ژته که رسیدید(ژته را رها کنیدو دانه بعدی نبافته بگیرید,مجددا ژته دوم را رها کنید ودانه بعدی را نبافته بگیرید+ ۷دانه زیر) پرانتز را تا آخر رج تکرار کنید.

رج چهارم:دانه ها را از زیر ببافید ودانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.

رج پنجم:دانه ها را از رو ببافید ودانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.

رج ششم:دانه ها را از زیر ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل را نبافته بگیرید.

رج هفتم:با رنگ زمینه همه دانه ها را اززیر ببافید.

رج هشتم:۶دانه رو +(۱ژته+۱رو+۸رو) پرانتز را تکرار کنید تا ۴ دانه آخر + ۴رو

رج نهم:رنگ کلاف را عوض کنیدومانند رج سوم به ژته ها که رسیدید, ژته ها را رهاکرده ودانه بعدی را نبافته بگیرید.

رجهای:۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳ را مانند رجهای ۴- ۵- ۶ -۷ ببافید بافت آ جر چین را به همین ترتیب ادامه دهید وهر رنگ که عوض میشود دانه های بافته نشده ۲ دانه جلوتر میرود.این بافت را ۹ سانت ادامه دهید( ۵خط رنگی) بعد از خط رنگی آخر ۱خط رکن ببافید.در رج روی کلاه دانه ها را ۸ قسمت تقسیم کنید.ودر هر رج روی کلاه ۱دانه از هر قسمت کم کنید.

lemoo-357914273

رج اول (۱۰ دانه زیر+ ۲تا یکی جابجا) پرانتز را ۷ بار تکرار کنید.

رج بعدی و همه رجهای پشت, دانه ها از رو

رج سوم (۹دانه زیر+۲تا یکی جابجا)

رج پنجم (۸دانه زیر+۲تا یکی جابجا)

رچ هفتم ( ۷دانه زیر+۲تا یکی جابجا)

به همین ترتیب بافت را ادامه داده تا ۴۸دانه باقی بماند ودر رج زیربقیه دانه ها را ۲تا یکی کنید.(۲۴دانه) رج پشت را ببافید ورج زیر همه دانه ها را ۳تا یکی کنید. (۸دانه) ۸ دانه را از رو یکی کنید.درز کلاه را بدوزید.

شال:
۱۶۰ دانه سر انداخته ۲خط رکن ببافید ومانند بافت آجر چین۹ سانت(۵خط رنگی) ببافید.۲خط رکن بافته ودانه هارا کور کنید.

مثلث های لبه شال:
از لبه های شال دانه بگیرید و۱خط رکن ببافید واز رج بعدیدانه اول را گرفته ۲تا یکی اززیر کنید. دانه ها را بافته تا انتها این بافت را ادامه دهید تا ۲ دانه آخر که با هم ۳ تا یکی میشوند

بافت کلاه و شال فانتزی ما به پایان رسید و امیدواریم که از آموزش این کلاه شال زمستانی شیک بهره گیری لازم را کرده باشید و بتوانید آن را ببافید و به سر کنید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-gfgg lemoo.ir-872358-1 lemoo--50-2
admin ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,496 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)