آموزش بافت کت زنانه

طریقه بافت کت فانتزی یقه برگردان (با قلاب) آبی

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شماره ۳

lemoo-064f4c34

طریقه بافت

۳۰ سانتی‌متر زنجیره بافته شود. روی تمام زنجیره‌ها یک رج بافت مربع ببافید.

رج دوم: ۲ دانه زنجیره بافته و در اولین مربع ۲ پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره بافته یک پایه بلند در مربع بعدی ببافید. ۲ زنجیره و یک پایه بلند در مربع بعدی ببافید. این کار را تا ۵ دانه مربع بافته شود، ادامه دهید.

در مربع پنجم: ۳ پایه بلند ببافید. این کار را تا آخر با ۵ دانه مربع و ۳ پایه بلند ادامه دهید. در آخرین مربع ۲ زنجیره- ۲ پایه بلند ببافید.

رج دوم: ۲ زنجیره بافته و در وسط ۲ پایه بلند رج قبل، دوباره ۲ پایه بلند ببافید. بافت مربع‌ها را مانند رج قبل ادامه دهید. در مربع قبل از ۳ پایه بلند رج قبل دوباره ۳ پایه بلند ببافید. ۲ زنجیره بافته و در مربع بعد از ۳ پایه بلند دوباره ۳ پایه بلند ببافید. این کار را تا آخر رج ادامه دهید. در وسط ۲ پایه بلند آخر نیز ۲ پایه بلند دیگر ببافید. ۲ پایه بلند و ۲ پایه بلند آخر باعث می‌شوند که هر یک رج یک دانه مربع در اول و یک دانه مربع در آخر اضافه شود و بافت ما به صورت کلوش از هر دو طرف اضافه شود.

lemoo.ir-e2e1

رج سوم: ۲ زنجیره بافته، در وسط ۲ پایه بلند- ۲ پایه بلند ببافید. بافت مربع‌ها را ادامه دهید و به ۳ پایه بلند رسیدید. ۲ زنجیره بافته و در مربع وسط ۳ پایه بلندها ۳ پایه بلند ببافید. این کار را تا آخر رج ادامه دهید. در رج اول ۳ پایه بلند داشتیم. در رج دوم ۲ دانه- ۳ پایه بلند در دو طرف ۳ پایه بلند اول می‌بافیم و در رج سوم دوباره به یک دانه ۳ پایه بلند برمی‌گردد. بافت به همین صورت ادامه پیدا می‌کند و در رج‌های بعدی مدل جابه‌جا می‌شود. بافت را تا بلندی ۲۵ سانتی‌متر ببافید. در ادامه بدون اضافه کردن یعنی ۲ پایه بلند و ۲ پایه بلند آخر را نمی‌بافیم و در شروع هر رج با ۴ زنجیره و یک پایه بلند ادامه می‌دهیم.

بافت را تا بلندی ۵۰ سانتی‌متر به صورت یک مستطیل ادامه می‌دهیم. بعد از آن باید هر یک رج در میان یک دانه مربع در اول و یک دانه مربع در آخر کم کنیم تا بافت ما دوباره به ۲۵ سانتی‌متر برگردد و به این صورت ببافید.

دوباره در اولین و آخرین مربع ۲ پایه بلند ببافید و در رج‌های بعدی در وسط ۲ پایه بلندها دوباره ۲ پایه بلند ببافید ولی در هر رج در آخر و اول بافت بعد از ۲ پایه بلند اول و قبل از ۲ پایه بلند آخر یک مربع رد می‌کنیم و مربع بعدی را می‌بافیم. این کار باعث می‌شود که هر رج یک دانه مربع در اول و یک دانه مربع در آخر کم شود. این کار را آنقدر ادامه دهید تا بافت به بلندی ۲۵ سانتی‌متر برسد و عرض بافت به ۳۰ سانتی‌متر برگردد. جهت دوخت کت بافت روی هم دولا قرار می‌دهید و به اندازه ۲۵ سانتی‌متر از سمت راست و ۲۵ سانتی‌متر از سمت چپ به هم وصل می‌کنیم تا می‌دوزیم.

جهت بافت یقه از نقطه دوخت سمت راست و چپ ۵ دانه مربع در اول و ۵ دانه مربع در آخر رد می‌کنیم. نخ را دوباره وصل می‌کنیم و با میل بعد از ۵ دانه مربع اول و تا ۵ دانه مربع مانده به آخر دانه گرفته و با کشباف یکی از زیر- یکی از رو تا بلندی ۱۰ سانتی‌متر ببافید. هر یک رج در میان یک دانه در اول و یک دانه در آخر بافت اضافه کنید. در آخر دانه‌ها را کور کنید.

بافت آستین‌ها، دور تا دور آستین‌ها را نیز دانه گرفته تا بلندی ۱۷ سانتی‌متر کشباف یکی از زیر- یکی از رو ببافید.


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-28164214 lemoo-691 lemoo.ir-dfghjture3
admin ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 442 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)