آموزش بافت پتو دو نفره

توجه : طول و عرض پتویی که در زیر آموزشش را می بینید ۱۲۷*۱۶۲  می باشد که شما می توانید بر حسب افزایش و کاهش موتیف ها ، پتو را به یک نفره یا دو نفره تبدیل کنید

lemoo-dfgh0

وسایل لازم:
کاموای ضخیم به رنگهای :
ترکیب ۱ :
قهوه ای ۵۰۰ گرم
قرمز ۲۵۰ گرم
نارنجی ۲۰۰ گرم
سربی ۲۰۰ گرم
صورتی پر رنگ ۱۵۰ گرم
قرمز کم رنگ ۱۵۰ گرم
بنفش ۱۰۰ گرم

ترکیب ۲ :
قهوه ای پر رنگ۵۰۰ گرم
سفید یخی ۲۵۰ گرم
آبی پررنگ ۲۵۰ گرم
آبی کم رنگ ۲۰۰ گرم
بژ کمرنگ ۲۰۰ گرم
آبی آسمونی ۱۰۰ گرم

قلاب ۱۰ میلی متری .
نکته: اولین پایه سه تایی در هر رج را با ۳ زنجیره جایگزین کنید.

اختصارات :
ز = زنجیره
پ = پایه ساده
پ.د = پایه دوبل
پ.ت = پایه تریپل یا سه تایی
روش بافت گره ها در پایان مطلب

index

قطعه شش ضلعی:
۵ ز بزنید و یک حلقه درست کنید .

رج ۱ : ۶ ز / * ۱ پایه سه تایی دوبل /۲ ز * / ۵ بار از * تا * تکرار کنید و به چهارمینز ابتدای رج وصل کنید (= ۶ حلقه زنچیره ای )

رج ۲ : ۳ ز + ۲ پ.ت روی یک گره /* ۱ پ.ت روی حلقه زنچیره ای /۳ پ.تروی پ.ت رج قبل * / ۵ بار از * تا * تکرار کنید/با یک پ.ت روی آخرین حلقه زنجیره ای تمام کنید و به سومین ز ابتدای رج وصل کنید (=۲۴ پ.ت در کل).

رج ۳ : روی هر پ.ت یک پ.ت بزنید  _ به نکته ذکر شده در بالا دقت کنید _ ولیدر گوشه ها (یعنی وسط ۳ پ.ت) ۳ پ.ت بزنید .به ابتدای رج وصل کنید (=۳۶ پ.ت در کل)

رج ۴ : * ۳ پ.ت در گوشه /۲ ز / ۱ پ.ت جا بندازید /۱ پ.ت روی پ.ت بعدی بزنید /۲ ز * / ۶ بار از * تا * تکرار کنید.به اولین پ.ت وصل کنید .حالا بین هر گوشه ۳ حلقه زنجیره ای هست .

رج ۵ : روی گوشه ها ۳ پ.ت ببافید /روی هر پ.ت یک پ.ت و روی هر حلقه زنجیره ای یک پ.ت ببافید .انتهای رج را به اولین پ.ت وصل کنید .(= ۶۰ پ.ت در کل).

رج ۶ : رنگ کاموا را با بژ عوض کنید : هر گوشه را به این ترتیب ببافید: ( ۱ پ.ت / ۱ز / ۱ پ.ت / ۱ ز/ ۱ پ.ت  /به این ترتیب ادامه دهید : * ۲ ز / یک پ.ت جا بندازید /۱پ.ت روی پ.ت بعدی * / ۴ بار از * تا * تکرار کنید /۲ ز ) ۶ بار قسمت داخل پرانتز را تکرار کنید و انتها را به ابتدای رج وصل کنید .

۲۴ قطعه شش ضلعی ببافید .

رنگ قطعات را با ترکیب ۱ و ۲ عوض کنید .

قطعه ۱ :
۵ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید :

رج اول تا سوم : صورتی/ سفید یخی

رج ۴ و ۵ : قرمز /آبی پر رنگ

رج ۶ : قهوه ای /قهوه ای پر رنگ

قطعه ۲ :
۳ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید :
رج اول تا سوم: نارنچی / بژ کم رنگ
رج ۴ و ۵:قرمز کمرنگ /سفید یخی
رج ۶:قهوه ای / قهوه ای پر رنگ

قطعه ۳ :
۴ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید :
رج اول تا سوم: مسی /آبی پرنگ
رج ۴ و ۵: بنفش / آبی کمرنگ
رج ۶: قهوه ای / قهوه ای پررنگ

قطعه ۴ :
۴ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید:
رج اول تا سوم: قرمز / آبی کمرنگ
رج ۴ و ۵:بنفش / آبی آسمونی
رج ۶: قهوه ای / قهوه ای پر رنگ

قطعه ۵ :
۳ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید:
رج اول تا سوم: قرمز / آبی کمرنگ
رج ۴ و ۵:صورتی / آبی پر رنگ
رج ۶: قهوه ای / قهوه ای پر رنگ

قطعه ۶ :
۵ قطعه با این ترکیب رنگی ببافید:
رج اول تا سوم: قرمز کمرنگ / سفیدیخی
رج ۴ و ۵:نارنجی / بژ کمرنگ
رج ۶: قهوه ای / قهوه ای پر رنگ

وصل کردن :
با توجه به شکل ۱ قطعات را کنار هم گذاشته و از بیرونی ترین لبه با رنگ قهوه ای / قهوه ای پر رنگ به هم بدوزید _ روی هر  گره یک گره بدوزید .

حاشیه قلاب بافی:
وقتی پتو را بهم دوختید  یک حاشیه دورتادور آن با رنگ قهوه ای / قهوهای پر رنگ  ببافید .

به این ترتیب: روی هر پ.ت یک پ.ت و روی هر حلقه زنجیره ای یک پ.ت ببافید /در گوشه ها روی پ.ت وسطی ۳ پ.ت به سمت بیرون و روی اولین پ.ت یک پ.ت به سمت داخل ببافید .سپس در گوشه ی قطعه ی بعدی ۱ پ.ت روی آخرین پ.ت بزنید .

البته اگر از کاموای ضخیم تر استفاده کنید علاوه بر این که پتوی شما گرم تر خواهد بود بافت شما نیز زودتر به پایان خواهد رسید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-Tissue-paper-cover-crochete lemoo.ir-hjkjhgf 785552362
admin ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 402 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)