آموزش بافت هدبند مدل پیچ

برای بافت این هدبند زیبا به سه کلاف کاموای رنگی نیاز دارید سعی کنید که از رنگ ثابت برای هر ۳ قسمت پیچ استفاده نکنید تا هدبند شما نمود بیشتری داشته باشد

lemoo.ir-jhg

ﻣﯿﻞ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﻭ ﺳﻪ ﺭﻧﮓ ﮐﺎﻣﻮﺍﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺍﻭﻝ ۱۰ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ۲۱ ﺍﯾﻨﭻ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ .

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ .

lemoo.ir-dfg

ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﯿﺪ ﺭﻭ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺜﻞ ﮐﯿﺲ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ . ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮﺍﺭ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ می توانید برای انتهای هدبند از کش یا دکمه استفاده کنید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-0265 lemoo.ir-jhhre lemoo.ir-tap
admin ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 877 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)