آموزش بافت مدل اسموکینگ

پایه این بافت دودانه از زیر ،۲دانه از رو است.
من برای این نمونه بافت ۳۲ دانه انداختم.

photo_2016-11-22_14-15-42

رج اول: ۲دانه ازرو، دودانه از زیر ،۲دانه از رو، ………..تا اخر رج

رج دوم: ۲دانه از زیر ،۲دانه ازرو……….تا آخررج

رج سوم:مثل رج اول
رج چهارم:دانه اول که حاشیه است را برداشته ومیل سمت راست را از سمت جلو بین دانه ۶و۷ فرو کنیدو نخ رااز پشت ۶دانه رد کرده دور میل بپیچید وان را از داخل فاصله دانه ۶و۷ بیرون بکشیداین حلقه راروی میل سمت چپ بزارید وبااولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید،یک دانه از زیر ،۲دانه از رو،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو.دوباره این کار راروی ۶ دانه بعدی تکرار میکنیم.تا آخررج….. رج پنجم:مثل رج اول ببافید.

دانلود کتاب آموزش ۵۰ مدل بافت فانتزی

رج ششم: مثل رج دوم ببافید.

رج هفتم: مثل رج اول ببافید.
رج هشتم: دانه حاشیه رابرداشته ،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو، میل سمت راست را از سمت جلو بین دانه۱۱و۱۲فرو کنیدو نخ رااز پشت ۶دانه رد کرده دور میل بپیچید وان را از داخل فاصله دانه ۱۱و۱۲بیرون بکشیداین حلقه راروی میل سمت چپ بزارید وبااولین دانه روی میل سمت چپ از زیر یکی کنید،یک دانه از زیر ،۲دانه از رو،۲دانه از زیر ،۲دانه از رو……این کار تکرار میشه تا۵دانه مانده به اخر رج تکرار کنید.  این ۸ رج تکرار می شوند.

photo_2016-11-22_14-15-42


پیشنهاد می کنیم ... 564141545 img_20161104_153619 220px-holly_serkis_tehran-4
admin ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 398 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)