آموزش بافت لیف ایرلندی

برای بافت لیف ایرلندی بایستی شروع به بافتن نوارهای ایرلندی کنید
سپس در حین بافت به هم وصل نمایید.
حاشیه کار را هم در انتها ببافید.

lemoo-0fd211
آموزش بافت نوارهای ایرلندی:
رج اول: ۱۰ زنجیره ببافید. سپس در ۵ زنجیره ی اول ۵ پایه بلند ببافید.
رج دوم: برای رفتن به رج دوم ۵ زنجیره ببافید و مجدد بر روی ۵ پایه بلند رج قبلی
۵ پایه بلند دیگر ببافید.
در مجموع تمام نوار از تکرار رج دوم به دست می آید.
نوار اول را ببافید.
در حین بافت نوار دوم ، آن را به نوار اول وصل نمایید.
قسمت های اتصال نوارها، همان تعداد ۵ زنجیره هر رج می باشد.
شما ۲ زنجیره ببافید سپس با استفاده از بافت پایه کوتاه به نوار اول وصل نمایید
دوباره ۲ زنجیره دیگر و ادامه بافت بر روی نوار زیر دست . بافت لیف ما به پایان رسیده امیدواریم از این طرح استقبال کنید

lemoo-88lif

منبع: www.sobhesepid.com


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-belgian-crochet-24 83J7730-1-400x280 lemoo.ir-xsa1-1
admin ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,294 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)