آموزش بافت عروسک لاک پشت

بافت دست

سه زنجیره کوچک سر بیاندازید

lemoo.ir-01282

میل را در زنجیره اول فرو کنید و در زنجیره اول چهار پایه کوتاه ببافید

کلا با دو زنجیره از سه زنجیره اول می شود چنج پایه کوتاه

در دو رج دیگر  ، روی این پنج پایه کوتاه ، پنج پایه کوتاه دیگر ببافید


lemoo-a82

سپس بافت را دو لا کنید و روی لبه بالای دولا سه ردیف و

در هر ردیف دو پایه کوتاه ببافید طوری ببافید که دو لبه بالای بافت به هم وصل شوند.

باقیمانده کاموا را باندازه بیست سانت نگهداشته و بعد قیچی کنید

ابتدا بالای دست را به بدن بدوزید

سپس سوزن را خیلی تمیز به سمت پایین بافت بیاورید

و لبه باز دست را هم بدوزید.

برای دهن ، باندازه یک سانت کاموای قرمز را بریده با چسب به

وسط افقی صورت وصل کنید فقط مواظب باشید مثل من نزدیک گردن وصل نکنید

که زشت نشه . خیلی دقت کنید چون از چسب استفاده می کنید اگر  بد وصل کنید

دیگه نمیشه کاریش کرد چشمها را بعدا بدوزید یعنی اول دهن را وصل کنید تا

محل چشمها براحتی مشخص بشه با نخ مشکی و سوزن چشمها را در دو طرف

دهن بدوزیدهر چی محلی که برای دهن و چشم انتخاب می کنید بهتر باشه صورت

قشنگتر میشه دقت کنید اگر چشم را بد دوختید و

بعد نخ مشکی را شکافتید باز هم کار خراب میشه چون پرز های مشکی به بافت می چسبه.

روش بافت کلاه

 

از میل بافتنی شماره دو استفاده کنید . البته من با میل های

فلزی مرک “جی” قدیمی بافتم که واقعا شماره دو بودن

ابتدا پنج دانه سر بیاندازید. این پنج دانه مهم اند همیشه  در رج رفت اینها

را به زیر ببافید  و در رج برگشت این پنج تا را به رو ببافید

 

و هر دانه دیگری که اضافه می کنیم باید در رج رفت به رو بافته بشن و

در رج برگشت به زیر بافته بشن .

 

شروع کنید

یک دانه ببافید – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر

  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – برگردید

حالا از این به بعد همیشه در رج رفت ، قبل از دانه زیر ، یک ژته بیاندازید

انقدر تکرار کنید که وقتی برگشتید بیست و پنج دانه داشته باشید

 

در رج رفت ، نه دانه  اول را کور کنید تا اینجا ، قبل از  دانه زیر وسط بافت ،

چهار دانه رو داریم . می خواهیم نقاب کلاه را ببافیم

چهار دانه رو را به زیر ببافید ( ساد ه بافی ) دانه زیر وسط را به زیر ببافید

چهار دانه هم بعد از دانه زیر وسط در نظر بگیرید.

سه تا از این چهار تا را ببافید و چهارمی را نبافید

برگردید ( همه دانه ها را به رو ببافید ) یکی اخری را نبافید

 رج رفت : همین طور ادامه بدین و از هر طرف یکی نبافید تا در اخر سه تا بمونه

حالا در هر رج یکی که نبافته بودید ببافید و برگردید تا همه دانه ها دوباره به دست بیان 

( شما می تونید از سایت تبیان فیلم اموزش بافت کلاه نقاب دار را ببینید )

 

بعد این دانه ها را در رج رفت کور کنید . بقیه را هم کور کنید

به اندازه نقاب کلا ه مقوا ببرید و در نقاب قرار دهید

مقدار زیادی مثلا پنجاه سانت کاموا نگهدارید و بقیه را قیچی کنید

کلاه را به سر وصل کنید

وسط کلاه را چند بار روی هم روی هم بدوزید که مثل دکمه وسط بالای کلاه بشه

( البته من بعدا دهن را جدا کرد م و دوباره چسباندم )


پیشنهاد می کنیم ... index lemoo-0350 LEMOO-0163
admin ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 862 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)