آموزش بافت عروسک خرگوش شیک

برای بافت عروسک خرگوش می بایست ابتدا سه قسمت را بصورت جداگانه ببافیم و به هم متصل کنیم و آن سه قسمت عبارتند از :

سر ، بدن و پای عروسک

lemoo-722697

سر خرگوش :
ابتدا ۴ عدد زنجیره زده آن را حلقه میکنیم،داخل حلقه ۸ عدد پایه کوتاه میزنیم،برای رجع بعد داخل هر پایه ۲ تا پایه کوتاه زده،رجع بعدی را ساده می بافیم ( یعنی داخل هر پایه،۱ پایه کوتاه زده )،رجع بعدی یکی در میان ۲ تا پایه کوتاه میبافیم(یعنی یکی پایه کوتاه بافته دانه بعدی ۲ تا پایه کوتاه میبافیم )،رجع بعد دوباره ساده بافته،رجع بعد ۲ تا در میان ۲تا پایه کوتاه میبافیم،رجه بعد دوباره ساده میبافیم،رجع بعد ۳ تا در میان ۲ تا پایه کوتاه میبافیم،رجع بعد دوباره ساده میبافیم،اضافه کردن را تا جایی ادامه میدهیم که میخواهیم سر عروسک بزرگ شود،وقتی به اندازه مورد نظر رسیدیم ۲ بار رجع ساده بافی انجام میدهیم،
نگاه کنید که چندتا درمیان اضافه کردید،مثلا کار به اندازه ای رسید که هر ۶ تا در میان ۲تا پایه کوتاه زدیم،بعد از ۲ تا رجع ساده بافی شروع میکنیم هر ۶ تا در میان ( این کار بسته به آخرین اندازه ای که اضافه کرده اید دارد تا باهمان اندازه کم کردن یک دایره منظم درآورد ) ، یک دانه کم میکنیم،رجع بعدی ساده بافته،رجع بعدی ۵ تا درمیان یک دانه کم میکنیم،رجع بعد ساده بافته شود و این کا را ادامه دادهدتا به ۲ تا در میان کم کردن برسید بعد داخل بافت را با الیاف پرکرده تا دایره شما کاملا سفت شود وبقیه بافت را انجام میدهیم یعنی کم میکنیم تا دایره بسته شود،سر عروسک حاضر شد

lemoo-h,hgtex
بدن خرگوش :
دوباره مثل سر خرگوش ۴تا زنجیره زده حلقه کرده وداخل حلقه ۸ تا پایه کوتا میزنیم،رجه بعد ۲تا پایه کوتاه درهر پایه بافته،رجع بعد ساده میبافیم،رجع بعد یکی درمیان ۲تا پایه کوتاه میزنیم،رجع بعد ساده بافته،رجع بعد ۲ تا درمیان ۲تا پایه کوتاه بافته،رجع بعد ساده بافته، (توجه کنید که بدن این عروسک نسبت به سرش خیلی کوچیک تر است پس در اضافه کردن دانه ها دقت کنید ) وقتی اضافه کردن دانه ها اندازه شد،چند رجع ساده بافی کرده و بعد مثل سر عروسک شروع به کم کردن دانه ها کرده،داخل بدن را با الیاف پرکنید بعد بافت را ادامه داده و کار را جمع کرده،چند رجع ساده بافی به خاطر این است که بدن خرگوش حالت گرد ندارد بلکه حالت کشیده دارد.
پای خرگوش :
پای خرگوش به سر و بدنش که بافتید بستگی دارد.در اینجا نحوه بافت یاد داده میشود ولی شما بسته عروسکی که بافتید بزرگ و کوچک کنید.
ابتدا ۹ تا زنجیر زده وشروع به بافت پایه کوتاه در زنجیره کرده،به دانه اخر زنجیره که رسیدید داخل آن ۳ عدد پایه کوتاه بزنید و بقیه زنجیرودره را دوباره بافته تا به حالت بیضی درآید،دوباره به دانه اخر رسیدید ۲ تا پایه کوتاه بزنید،برای رجع بعد به ابتدا وانتهای بیضی که رسیدید داخل ۳ دانه ابتدا وانتهای بیضی ۲تا پایه کوتاه ببافیدو این کار را تا انجا ادامه دهید که بزرگی پا باید باشد،(توجه کنید چون یک جفت پا قرار است بافته شود تعداد دانه هایی که اضافه میکنید را در آن یکی پا رعایت کنید ) بعد نخ را عوض کرده در هر دانه قبلی یک دانه ببافید یعنی ساده ببافید تا حالت استوانه شود وقتی اندازه ای که میخواستید شد داخل آن را الیاف پر کرده وبعد ۲تا دانه در میان کم کنید واین کار را ادامه داده تا کار بسته شود آن یکی پا را نیز مانند همین ببافید

و در پایان می توانید برای عروسک بخیه های فانتزی همان طور که در تصویر می بینید به کمک سوزن و کاموا بزنید عروسک زیبای ما بافته شد امیدواریم که توضیحات کافی بوده باشد


پیشنهاد می کنیم ... index lemoo.ir-vgfdsex lemoo.ir-35
admin ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 484 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)