آموزش بافت عروسک خرگوش

دهان:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۵تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۰پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۵بار تكرار. (۱۵پايه كوتاه)
دور۴: ۱۵تا پايه كوتاه

lemoo-412481

سر:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۶تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۲پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۱۸پايه كوتاه)
دور۴: { ۲تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۲۴پايه كوتاه)
دور۵: {‌ ۳تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۳۰پايه كوتاه)
دور۶: { ۴تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه }‌ ۶بار تكرار. (۳۶پايه كوتاه)
دور۷: { ۵تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۴۲پايه كوتاه)
دور۸ تا ۱۹: ۴۲تا پايه كوتاه در هر دور
دور۲۰: { ۵تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۶بار تكرار. (۳۶پايه كوتاه)
دور۲۱: { ۴تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۶بار تكرار. (۳۰پايه كوتاه)
دور۲۲: ۴تا پايه كوتاه – ۱كاهش‌ } ۵بار تكرار. (۲۵پايه كوتاه)

دهان و چشمها را به سر وصل كنيد

دور۲۳: {۳تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۵بار تكرار. (۲۰پايه كوتاه)

قسمت سر را پر كنيد

دور۲۴: { ۲تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۵بار تكرار. (۱۵پايه كوتاه)

lemoo-7412481

بدن:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۶تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۲پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۱۸پايه كوتاه)
دور۴: { ۲تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۲۴پايه كوتاه)
دور۵: { ۳تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه } ۶بار تكرار. (۳۰پايه كوتاه)
دور۶تا۱۶: ۳۰پايه كوتاه در هر دور
دور۱۷: { ۳تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۶بار تكرار. (۲۴پايه كوتاه)
دور۱۸: { ۲تا پايه كوتاه – ۱كاهش } ۶بار تكرار. (۱۸پايه كوتاه)
دور۱۹: ۱۸تا پايه كوتاه

قسمت بدن را پر كنيد و به سر وصلش كنيد

دست ها و پاها:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۶تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۲پايه كوتاه)
دور۳تا۹: ۱۲تا پايه كوتاه در هر دور

دست ها و پاها رو هم پر كنيد و به بدن وصل كنيد

گوش ها:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۵تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۰پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲پايه كوتاه در يك حلقه } ۵بار تكرار. (۱۵پايه كوتاه)
دور۴: ۱۵تا پايه كوتاه
دور۴ را تا جايي كه طول گوش ۴ونيم سانتي متر بشه ادامه بدين

گوش هارو بالاي سر وصل كنيد

دم:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۵تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۰پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲پايه كوتاه در يك حلقه } ۵بار تكرار. (۱۵پايه كوتاه)
دور۴تا۶: ۱۵تا پايه كوتاه

قسمت دم را پر كنيد و به پشت بدن وصل كنيد

هويج:

۲تا زنجيره ببافيد
دور۱: ۶تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور۲: ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه (۱۲پايه كوتاه)
دور۳: { ۱پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه }
دور۴تا۱۳: ۱۸تا پايه كوتاه در هر دور
دور۱۴: { ۱پايه كوتاه – ۱كاهش } ۶بار تكرار. (۱۲پايه كوتاه)
دور۱۵تا۱۷: ۱۲تا پايه كوتاه در هر دور

قسمت هويج را پر كنيد

دور۱۸: { ۱حلقه را نبافيد – ۱پايه كوتاه } ۶بار تكرار. (۶پايه كوتاه)

برگ:

{ ۶تا زنجيره ببافيد – ۵تا پايه كوتاه از حلقه دوم زنجيره } ۳بار تكرار

يعني ۵تا زنجيره كه داريم، ۵تا پايه كوتاه در هر ۵ زنجيره ميبافيم و به زنجيره اولين پايه كوتاه بخيه ميزنيد
كه به شكل يك دايره در مياد
اين كار را۳بار انجام بديد

برگ را به بالاي سر هويج وصل كنيد

منبعtar-o-pod.com


پیشنهاد می کنیم ... %d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%af-2 lemoo-0497 lemoo-0359
admin ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 256 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)