آموزش بافت عروسک آهو

سر
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۱۸ پایه
رج ۴_ ۲۴ پایه
رج ۵_ ۳۰ پایه
رج ۶_ ۳۶ پایه

photo_2015-08-25_09-21-25
رج ۷_۱۱_ ساده بافی
رج ۱۲_ ۴ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۳۰ پایه
رج ۱۳_ ۳ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۲۴ پایه
رج ۱۴_ ۲ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۱۸ پایه
رج ۱۵_ ۱ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۱۲ پایه
رج ۱۶_ کور کنید ۶ پایه و تمام

گردن
۸ زنجیره بزنید و حلقه کنید و روی همه زنجیره ها پایه کوتاه بزنید ۸ پایه
رج ۲_۵_ ساده بافی و تمام

بدن
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۱۸ پایه
رج ۴_۱۳_ ساده بافی
رج ۱۴ یک پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۱۲ پایه
رج ۱۵_ کور کنید ۶ پایه و تمام

دانلود کتاب آموزش بافت ۱۰۱ مدل عروسک شیک

چشم
حلقه و ۵ پایه
رج دوم ۱۰ پایه و تمام

پوزه
با نخ کرم
حلقه و ۵ پایه
رج دوم ۱۰ پایه
رج سوم ساده بافی و تمام

دستها و پاه
حلقه و ۶ پایه
رج ۲_۶_ ساده بافی و تمام

 photo_2015-08-25_09-21-25

گوش ها
حلقه و ۳ پایه
رج دوم ۶ پایه
رج سوم ۹ پایه
رج ۴_ ۱۲ پایه
رج ۵_ ۱۵ پایه
رج ۶_ ۱۸ پایه
رج ۷_ ساده بافی
رج ۸_ ۴ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۳ بار تکرار کنید ۱۵ پایه
رج ۹_ ۳ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۳ بار تکرار کنید ۱۲ پایه و تمام

دم
با نخ کرم
حلقه و ۵ پایه
رج دوم ساده بافی
نخ را عوض کنید
رج ۳_۴_ ساده بافی و تمام


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-02 ud8sigqemelwf5330fr-300x168 index
admin ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 204 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)