آموزش بافت شلوار مدل لانه زنبوری

۲۴ دانه سر انداخته ۲ دانه برای حاشیه میبافیم ۲ دانه از زیر میبافیم بعد دانه بعدی را به میل گرفته و نخ را دوبار دور میل می پیچیم و
میبافیم و یک دانه هم به همین شکل می بافیم بعد ۴ دانه از زیر بافته و دانه پنجم را هم دو بار به دور میل می پیچیم و میبافیم و دانه بعدی آن را هم دوبار به دور میل می پیچیم، باز هم ۴ دانه از زیر و دانه بعدیش رو باز هم دو بار به دور میل می پیچیم تا آخر
رج برگشت:دانه های زیر را از رو میبافیم به دو دانه ای که دو بار به دور میل پیچیده بودیم را نمی بافیم و فقط از میل در آورده و به میل بعدی میفرستیم تا آخر

lemoo-5713-537x445

آموزش بافت شلوار مدل لانه زنبوری

رج بعد:دو دانه حاشیه میبافیم بعد دو دانه را از میل سمت راست در آورده و یکی از دانه هایی را که در رج قبل نبافته بودیم را به میل سمت راست گرفته و بعد دو دانه ای که در آورده بودیم را به میل گرفته و به میل سمت چپ انتقال داده و این سه دانه را از زیر میبافیم سپس دانه بعدی از دو دانه نبافته رج قبل را از میل خارج کرده و دو دانه از میل سمت چپ به میل سمت راست گرفته و دانه ای را که در آورده بودیم را به میل چپ میگیریم بعد دو دانه سمت راست را به چپ آورده و بازهم دانه ها را از زیر میبافیم تا آخر رج این کار را تکرار میکنیم
رج پشت : همه از زیر بافته میشود
رج بعد : مثل رج اول میبافیم به این صورت تکرار میشود و بافت شلوار ما به پایان می رسد


پیشنهاد می کنیم ... photo_2015-08-30_19-58-15 lemoo.ir-fgu lemoo.ir-hjkjhgf
admin ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,354 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)