آموزش بافت شال چند کاره

.  این شال هم شال گردن هست و هم اشارپ و هم تبدیل به کت بافت میشه که توی تصاویر به خوبی نمایان است.

ملزومات برای بافت شال بافتنی چند کاره :۴ کلاف ۱۰۰ گرمی میل شماره ۴ – ۴٫۵(دانه ها بر حسب هر ۲۰ دانه ۹ سانت گفته شده)۱۱۰ دانه سرانداخته

53d13743-a15e-49e6-b3be-197

طرز بافت شال چند کاره :برای شروع بافت شال گردن بافتنی چند کاره ابتدا ۱۱۰ دانه سرانداخته ۱۵ سانت کشباف ۲دانه زیر + ۲ دانه رو ببافید بعد دانه ها را به ۲ قسمت تقسیم کرده یک قسمت بافت جودانه ببافید و قسمت بعدی طرح پیچ لوزی البته ۶ دانه از هر طرف را کشباف ادامه دهید.

بافت را ۱۲۰ سانت بزنید و بعد مجددا ۱۵ سانت کشباف ببافید البته بعد از ۳ سانت یک جا دگمه در سمت جودانه بافی باز کنید و ۹ سانت ببافید مجددا یک جادگمه دیگر باز کنید و بافت را ادامه دهید تا کشباف ۱۵ سانت بشود و بعد دانه ها را کور کنید.

بافت پیچ لوزی :از کنار بافت ابتدا ۶ دانه کشباف +۲ دانه زیر+ ۸ دانه رو + ۴ دانه زیر+ ۸ دانه رو + ۴ دانه زیر +۸ دانه زیر +۴ دانه زیر+ ۸ دانه زیر + ۲ دانه زیر۳ رج تکرار بافی کنید در رج پنجم : ۶ دانه کشباف + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ +۴ دانه رو + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنیدهمه رجهای پشت بافت را تکرار بافی کنیدرج هفتم: ۶ دانه کشباف + ۲ دانه رو + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست + ۴ دانه رو ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید + ۲دانه رورج نهم: ۶ دانه کشباف + ۴ دانه رو +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ + ۸ دانه رو ) پرانتز را ۲ مرتبه تکرار کنید +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ +۴ دانه رورج یازدهم: ۶ دانه کشباف +۲ دانه رو + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ + ۴ دانه رو ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید + ۲دانه رودر رج سیزدهم: ۶ دانه کشباف + (پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ چپ به راست +۴ دانه رو + پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه رو پیچ راست به چپ ) پرانتز را ۳ مرتبه دیگر تکرار کنیدرج پانزدهم: ۶ دانه کشباف + ۲ دانه زیر + ۸ دانه رو +( پیچ ۲ دانه زیر با ۲ دانه زیر پیچ راست به چپ + ۸ دانه رو ) پرانتز را ۲ مرتبه تکرار کنید +۲ دانه زیراز رج پنجم تا شانزدهم را مرتب تکرار کنید

53d13743-a15e-49e6-b3be-1976ae32c47e-1-400x280


پیشنهاد می کنیم ... index lemoo.ir-arousak5 lemoo_bcXhy6cs
admin ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 167 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)