آموزش بافت سویشرت مردانه

همان طور که می دانید فصل بهار هنوز به گرمای لازم نرسیده و مقداری هوا بهاری و سرد است و استفاده از سویشرت گاهی اوقات لازم می شود و به همین جهت امروز سایت لیمو آموزش بافت سویشرتی زیبا را آماده کرده که در ادامه مطلب می بینید

lemoo.ir-gfgg

وسایل مورد نیاز جهت بافت پلیور:

۶ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی

میل شماره ۵ ، نخ یک لا

طرز بافت پشت پلیور:

کار بافت را با ۱۰۴ دانه شروع کرده، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو به طول ۱۰ سانتی متر، آن را کش باف ببافید. سپس ۱۵ دانه کم کرده با ۸۹ دانه کار را ادامه دهید. ۳۸ سانتی متر بعدی را به زیر بافته، جهت حلقه آستین پلیور ۱+۱+۳ دانه از هر طرف کم کنید.برای مدل رگلان آستین پلیور، مرتب از هر طرف ۱ دانه کم کنید تا دانه‌ها به ۴۹ عدد برسد.

در این مرحله از کار دانه‌ها را کور کرده کار بافت را تمام کنید.

lemoo.ir-tre

جلوی پلیور:

کار را با ۵۴ دانه شروع کرده ۱۰ سانتی متر اولیه را کش باف ببافید سپس بافت را با ۵۲ دانه ادامه دهید. « یعنی ۲ دانه کم کنید.»

در رج اول : ۸ دانه ابتدایی را از زیر ببافید سپس « مدل آژور» را شروع کنید.

مدل آژور :

۱ نخ روی میل انداخته، ۲ دانه را با هم روی میل گرفته یکی کنید سپس ۲ دانه دیگر را گرفته یکی کرده، ۱ نخ روی میل بیاندازید.

پس از مدل آژور، کار را با ۲ دانه از زیر ادامه دهید. سپس جهت « مدل پیچ « ابتدا ۲ دانه را از رو انداخته سپس ۱ دانه را از رو ببافید. بعد با ۱۲ دانه از زیر به کار ادامه داده، ۳ دانه از رو، ۱۲ دانه از زیر دوباره جهت مدل پیچ ۲ دانه را از رو انداخته ، سپس ۱ دانه را از رو بیاندازید و آن را ببافید. ۴ دانه را از زیر دوباره جهت « مدل پیچ « ۲ دانه از رو را بیاندازید. بعد ۱ دانه از رو انداخته از رو ببافید. « در رج‌های آخر دانه‌های زیر را به زیر، دانه‌های رو را به رو ببافید.»

در رج سوم :

۸ دانه از زیر«مدل آژور» ۲ دانه از زیر و مدل پیچ را بافته با ۱۱ دانه از زیر کار را ادامه دهید. ۱۲ دانه زیر باقی مانده را جهت شروع « مدل لوزی» با ۴ دانه از رو ادامه دهید و ۸ رج بعدی را با مدل لوزی ادامه دهید.

در شروع مدل لوزی، ابتدا وسط اش را با ۴ دانه از رو ، سپس مدل گیس باف را در یک رج توی هم ببافید.

در ۸ رج بعدی مدل لوزی را جمع کرده ولی مدل گیس باف را ادامه دهید. جمعاً ۵ عدد کیس باف بر روی تنه جلویی ایجاد خواهد شد.

۳۸ سانتی متر مدل لوزی و مدل آژور را بر روی تنه ادامه داده و جهت حلقه آستین ۱+۱+۳ دانه کم کنید.

جهت مدل رگلان آستین ژاکت، در هر رج به کم کردن ادامه دهید، وقتی بلندی تنه به ۶۹ سانتی متر رسید برای بافت یقه ۱+۱+۲+۳+۳ دانه کم کرده، ۱۱ دانه باقی مانده را یکباره کور کنید.

بدین ترتیب سرشانه بدست خواهد آمد.

آستین پلیور:

کار بافت را با ۴۰ دانه شروع کرده ، ۷ سانتی متر مدل کش باف ببافید. ۹ دانه از زیر«مدل پیچ» ۲ دانه از زیر، «مدل آژور» ۲ دانه از زیر، « مدل پیچ» ۲ دانه از زیر، ۲ دانه آژور، ۲ دانه از زیر، سپس از «مدل پیچ» ۹ دانه از زیر بافته رج را تمام کنید.

پس از کش باف آستین با مدل داده شده بالا تا زیر حلقه آستین، ۴۵ سانتی متر ببافید. در ضمن در جاهای مشخص به آستین دانه اضافه کنید تا جمع دانه هایتان به ۶۴ عدد برسد.سپس از آستین ۱+۱+۳ دانه از هر طرف کم کنید باید جهت مدل رگلان آستین ۲۰ دانه بماند، ۲۰ دانه باقی مانده را ۸ سانتی متر ادامه داده و پس از اینکه ۱۱ دانه از آن ۲۰ دانه، کم کردید ۹ دانه باقی مانده را از پشت تا انتهای بافت آستین رگلان دیگر ادامه داده ببافید.

سپس آن را به آستین دیگر متصل کرده یکی کنید. « به شکل توجه کنید.»

قد تمام شده آستین رگلان از سرشانه تا انتها باید ۸۳ سانتی متر باشد.

یقه :

جمعاً ۹۴ دانه از تکه‌های جلو و پشت جدا کرده روی میل‌ها بیاندازید، ۱۵ سانتی متر ۲ دانه به زیر، ۲ دانه به رو «مدل کش باف» بافته، کار را تمام کنید.

توجه : مدل گیس باف ۳ تایی:

دانه‌ها را شمارش کرده به تعداد ۹ دانه در وسط بافت کنار بگذارید، ۳ دانه ابتدایی را به رو بافته، ۳ دانه وسطی را نبافته و ۳ دانه آخری را ببافید. سپس ۳ دانه وسطی را روی یکی از میل‌ها گرفته ببافید و بعد چند رج مرتب، بافته این بار ۳ دانه ابتدایی را در میل نگهداشته، ۳ دانه وسطی را با ۳ دانه ابتدایی جابجا کرده ، سپس۳ دانه وسط را بافته و ۳ دانه اول جابجا شده و آخری را ببافید.

مدل پیچ :

باید دانه‌ها زوج باشد در شروع کار چند دانه را به زیر بافته، سپس ۳ دانه اول را از میل خارج کرده ۳ دانه دومی را بافته و بعد ۳ دانه اولی را توی میل انداخته آن را از رو ببافید.

سپس چند دانه به زیر ببافید، چند رج ساده بافته، این بار نیز ۳ دانه اولی را نبافته و ۳ دانه دومی را بافته، سپس ۳ دانه را از زیر کار روی میل انداخته ببافید تا پیچ به طرف دیگر بچرخ

بافت سویشرت ما به پایان رسیده امیدواریم از این سویشرت خوشتان آمده باشد  شما هم همراه ما آن را ببافید و به عزیزانتان تقدیم کنید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-0259 lemoo-fd25 lemoo-04d5fgh
admin ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 405 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)