آموزش بافت ست میکی موسی بچگانه

ست میکی موسی که در ادامه مطلب با آموزش آن آشنا خواهید شد شامل ۳ تیکه ی کفش و کلاه و دامن است و برای بافتن آن به کاموای با ضخامت متوسط و قلاب سایز ۵ نیاز دارید

lemoo.ir-gferf

آموزش بافت ست میکی موسی بچگانه

بافت ها: پایه کوتاه و پایه بلند و شلال (بخیه یا کوک)*

آموزش دامن

۵ سانت کمتر از اندازه دور کمر زنجیره بزنید

رج اول در همه زنجیره ها یک پایه کوتاه بزنید.

رج دوم: سه زنجیره بزنید. در دانه اول یک پایه بلند بزنید. *دو زنجیره بزنید. دو دانه را نبافید در دو دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید*. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج سوم و چهار و پنج: مانند رج دوم بافته میشود. اما باید هماهنگ کنید که دو دانه ای که بافته می شود در قسمت دو زنجیره رج قبل است که جای خالی است.

بافت لباس ست بچه گانه,ست بچه گانه,بافت لباس بچه گانه,لباس بچه گانه,لباس بافتني بچه,لباس بافتني نوزاد,بافت لباس نوزاد,بافت لباس كودك,ست لباس كودك,ست,لباس,نوزاد,كودك,بچه

رج شش: به اندازه ۵ سانت زنجیره بزنید. اینبار دیگر رج را بر نمیگردیم بلکه مانند تصویر زیر زنجیره ها را با شلال به طرف دیگر رج متصل می کنیم که کار گرد شود

بافت لباس ست بچه گانه,ست بچه گانه,بافت لباس بچه گانه,لباس بچه گانه,لباس بافتني بچه,لباس بافتني نوزاد,بافت لباس نوزاد,بافت لباس كودك,ست لباس كودك,ست,لباس,نوزاد,كودك,بچه

lemoo.ir-fgb

رج هفت: در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید تا مجددا به ابتدای رج برسید.

رج هشت: ۲ زنجیره بزنیددر همان دانه یک پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. دو پایه بلند در همان دانه بزنید.* دو دانه جا بیندازید(یعنی نبافید) در دانه بعد {دو پایه بلند. یک زنجیره. دو پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج نه: زنجیره بزنیددر همان دانه دو پایه بلند بزنید. دو زنجیره بزنید.. سه پایه بلند در همان دانه بزنید.* دو دانه جا بیندازید(یعنی نبافید) در دانه بعد {سه پایه بلند. یک زنجیره. سه پایه بلند بزنید}. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تکرار کنید.

رج ده تا دوازده: مانند رج نه بافته می شود.

کور کنید.

جا دکمه

پشت دامن قسمتی که زنجیره زده بودید خالی می ماند اکنون دو قسمت مستطیل شکل در دو طرف این جای خالی ببافیم که بعد روی هم قرار بگیرد و دکمه بخورد.

پس کار را طوری بگیرید که سمت راست این جای که عرض دامن بود اکنون بافته شود. نخ را متصل کنید. پایه کوتاه بزنید. هر رج شما معادل دو پایه کوتاه است.

رج را برگردید. این کار را انقدر تکرار کنید تا به وسط قسمت خالی برسد.

طرف دیگر را هم به همین صورت ببافید.

از دکمه قابلمه ای برای اتصال دامن استفاده کنید.

بافت کلاه:

همه بافت ها پایه بلند می باشد.

یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.

سه زنجیره می زنیم. در هر دانه ۲ تا پایه می بافیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم.(اکنون ۱۲ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۲ تا دانه می بافیم در زنجیره سوم دو تا می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۳ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم( ۲۴ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۴ تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۳۰ زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۵تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم (۳۶زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۶تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۲زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۷تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۴۹زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم.۸تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۵۴زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۹تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۰زنجیره داریم)

سه زنجیره می زنیم. ۱۰تا می بافیم دو زنجیره در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم(۶۶زنجیره داریم)

۸ رج ساده می بافیم یعنی سه زنجیره می زنیم. در تمام دانه ها یک پایه بلند می زنیم. دانه اخر را با شلال به سومین زنجیره متصل می کنیم

کور می کنیم.

ست زیبای ما بافتش به پایان رسید امیدواریم از این ست خوشتان آمده باشد و برای کودکان نازتان آن را ببافید و تقدیمشان کنید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo.ir-ght baftani-lemoo lemoo.ir-fdgr
admin ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 743 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)