آموزش بافت سارافون

بافت سارافون سرخابى
به اندازه گشادی پایین سارافون سرمیندازید بعد یکی زیر۵رو میبافید تا اخررج
 
رجهای پشت کار دونه ها به همون شکلی که دیده میشه ببافید یعنی دونه های زیر به زیر بافته میشه و دونه های رو به رو بافته میشه
lemoo-hy14

آموزش بافت سارافون

 
رج بعد دونه زیر رابه زیرببافید و دوتارو داخل دونه سوم ۶تادونه بگیرید یعنی یکی بافته یک ژته یک زیریک ژته یک زیریکژته ودوتای بعدی به رو وتا اخررج ادامه بدید.
 
۴رج ساده ببافید یعنی دونه های رو به رو بافته بشه دونه های زیر به زیر بافته بشه و ۶دانه ایکه از داخل یک دانه دراوردیم ساده بافته میشه.
 
دررج ۵یک زیر دوتارو ۶تایکی دوتارو یک زیر تا اخر رج.
 
رج بعدی روی یک دانه ای که به زیر بافته شده ۶دانه درمیاوریم ودوتارو یک زیر دوتارو میبافیم یعنی جای گل راعوض میکنیم و مثل رجهای قبلی میبافیم تا جاییکه سه تا گل روی کار داشته باشیم بعداز سه تا گل برای داشتن این خطها روی کار ۵ تا رو ۱ زیرمیبافیم.
 
دقت کنید که خطها بطورمنظم کنارهم قراربگیره برای اینکه دامن لباس حالت فون بگیره از اینجای کار به بعد هر ۵_۶رج از دوطرف کار یک دونه کم کنید تا جاییکه دورکمرلباس با دورکمرفرد برابر بشه بعد بافت را بصورت ساده ادامه بدید تا به زیربغل برسید بعدبه ترتیب ۴_۳_۲ ازدو طرف بافت درهر رج کم کنید یعنی اول از دوطرف کار ۴ تاکور کنید رج بعد۳تاکورکنید رج بعدی۲ تا کورکنید.
lemoo-gkhy14
 
بسته به بازی یقه لباس چندرج بعدازکورکردن حلقه لباس دونه هاراتقسیم کنید و ازوسط شروع به بافت یقه هفت کنید به اینصورت که ابتدا ۶دونه اضافه کنید و بعد از بافت ۶تادونه بصورت کشبافت دوتایکی کنیداینکاروتاجاییکه تعداددونه هابه اندازه سرشانه بشه ادامه بدید و زمانیکه حلقه استین اندازه شد سرشانه لباس راکورکنید
 
بهتره که زمانیکه میخواهید هنگام بافت سارافون سرشانه را کورکنید تعداددونه هارا سه قسمت کنید و از قسمت حلقه استین شروع به کورکردن کنید اول یک سوم ازسمت حلقه کورکنیدو بقیه دونه هاراببافید رج بعدی یک سوم بعدی را کورکنیدبقیه دونه هارو ببافید
 
رج بعدبقیه دونه هارو کورکنیدقسمت پشت لباس هم بخاطراینکه یقه لباس هفت هست مانندجلوبافته میشه فقط جاهایی که دردامن لباس کم میکنیدعلامت بزنیدکه درقسمت پشت هم همانجا دونه هاروکم کنیدتادامن لباس نافرم نشه.
منبع : پورتال آرتاکاوا

پیشنهاد می کنیم ... lemoo-089 lemoo.ir-3242 photo_2016-12-23_00-22-51-4
admin ۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 510 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)