آموزش بافت روتختی موتیفی

بافت این روتختی زیبا ابتدا با ۱۸ زنجیره شروع میشه ۳زنجیره برا پایه میبافیم ویک زنجیره میزنیم قلاب را در دومین زنجیره فرومیبریم دوباره یک زنجیره وباز پایه بلند تا آخر طبق نقشه میبافیم

با رنگ مخالف در گوشه ها۲پایه بلند میزنیم ویک زنجیره دوباره ۲پایه بلند دربقیه ی خانه ها دوتا پایه بلند میزنیم

درگوشه که وسط پایه بلندها زنجیره داشتیم یک پایه کوتاه میزنیم و۹تا زنجیره میزنیم ودرسومین خانه پایه کوتاه میزنیم دوباره۹ تا زنجیره ویک پایه کوتاه تا آخر ادامه میدهیم

در وسط زنجیره ها۹ تا پایه بلند میزنیم  روی پایه کوتاه،باز پایه کوتاه میزنیم دوباره ۸پای بلند ویک پایه کوتاه این بار ۴ پایه بلند می بافیم وبرمیگردیم و۹ تا زنجیره میزنیم ووسط پایه بلندها پایه کوتاه میزنیم باز ۹ زنجیره یک پای کوتاه


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-s12 lemoo-hgjkl baftani-lemoo
admin ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 311 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)