آموزش بافت برگ شبدر

در پست های گذشته آموزش بافت یک نوع برگ را ارائه کردیم و حال امروز به شما عزیزان می خواهیم آموزشی جدید ارائه کنیم بنام بافت برگ شبدر که قبل از هر چیز شما به یک قلاب شماره  mm3.75 نیاز دارید

lemoo-xcv-par

آموزش بافت برگ شبدر

برگ ( ۴ عدد ببافید )

ردیف ۱: ۲ تا زنجیره ببافید. ۲ تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره. (۲پایه کوتاه)
ردیف ۲: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۲تا پايه كوتاه در هر حلقه. (۴پايه كوتاه)
ردیف ۳: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه – ۲ تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه. (۶پایه کوتاه)
ردیف ۴: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۱ پايه كوتاه در هر حلقه. (۶پایه کوتاه)
ردیف ۵: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه – ۴ تا پايه كوتاه – ۲تا پايه كوتاه در يك حلقه. (۸پایه کوتاه)
ردیف ۶: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۱ پايه كوتاه در هر حلقه. (۸پایه کوتاه)

lemoo-gol-4-par
ردیف ۷: ۱ زنجیره ببافید. کار را برگردانید. ۱ حلقه نبافته رد کنید. ۱ پایه کوتاه و ۱ پایه بلند تکی و ۱ پایه بلند دوتایی در یک حلقه – ۱ پایه بلند دوتایی و ۱ پایه بلند تکی و ۱ پایه کوتاه در یک حلقه – ۱ کوک شلال – ۱ زنجیره – ۱ حلقه نبافته رد کنید – ۱ پایه کوتاه و ۱ پایه بلند تکی و ۱ پایه بلند دوتایی در یک حلقه –  ۱ پایه بلند دوتایی و ۱ پایه بلند تکی و ۱ پایه کوتاه در یک حلقه – ۱ کوک شلال.

تمام

ساقه:

۱۸ تا زنجیره ببافید. ۱ پایه بلند دوتایی در سومین زنجیره – ۲تا پایه بلند دوتایی – ۲تا پایه بلند تکی – ۱۱ تا پایه کوتاه.

در آخر این قسمت ها را بهم بدوزید.

و این بود آموزش بافت برگ شبدر امیدواریم که توضیحات ، واضح بوده باشند و بتوانید از این آموزش بهره گیری کنید


پیشنهاد می کنیم ... lemoo-pencil-bag lemoo_4CAB217D 184292_new-knitting-bag-9
admin ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 422 بار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)